Tervetuloa Kouvolan Kippareiden verkkosivuille

Kouvolan Kipparit ry. on perustettu vuonna 1973 perustettu, kaikille veneilystä kiinnostuneille avoin seura. Toiminta-ajatuksemme on veneily- ja navigointitaitojen sekä veneilyturvallisuuden lisääminen harrastajien keskuudessa.

Kipparit on yhdessä kansalais- ja työväenopistojen kanssa antanut laivuri- ja muuta veneilyyn liittyvää koulutusta noin 2600 henkilölle. Saaristo- rannikko- ja avomerilaivurikurssien lisäksi koulutusta on annettu mm. käytännön veneilyyn, vuokraveneen kuljettamiseen ja VHF-radion käyttöön.

Virkistys- ja vapaa-aikatoimintaan kuuluvat ympäri vuoden monet kokoontumiset. Kipparien päätoiminta-alue on ollut Saimaa, siellä on järjestetty jo 27 vuoden ajan kesäisiä kokoontumisajoja ja ryhmäpurjehduksia, joihin on ollut runsas osanotto ja nyttemmin toiminta-alueeseen on tullut mukaan myös Päijänne. Myöskin Suomenlahti ja Viron rannikko ovat tulleet Kippareille tutuiksi. Lisäksi veneilykauden ulkopuolella eri kohteisiin suuntautuvat seuramatkat ovat olleet suosittuja.

Veneilykaudella 2022 Kipparien jäsenmäärä on yli 300 henkilöä, veneitä seuran rekisteriin on ilmoitettu noin 30 kpl. Kouvolan Kipparit on Suomen Navigaatioliiton jäsen.

Veneilyn iso mahdollisuus

Kesällä 2020 on avautunut Kimolan kanava, Pyhäjärvi on tullut osaksi Päijänteen venereittejä. Kouvolan ajanmukaiset koti- ja vierasvenesatamat ovat avautuneet Voikkaalla, vierasvenesatama Virtakivessä ja kotisatama Hirvelässä.

Nyt olisi oikea hetki tulevaisuuden veneilyn harrastajien panostaa monin eri tavoin mahdollisuuksien etsintään ja hyödyntämiseen. Mielellään yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

KOUVOLAN KIPPARIT RY TIETOSUOJASELOSTE

 

 1. Rekisterin pitäjä

Kouvolan Kipparit ry

 • Yhteyshenkilön yhteystiedot

Juhani Tuominen, Piennartie 22, 45100 Kouvola, juhtunen@gmail.com

 • Rekisterin nimi

Kouvolan Kipparit ry jäsenrekisteri

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksujen laskutus ja jäsenkirjeiden lähetys

 • Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suoritettu laivuriarvo ja vuosi, mahdollisesti veneen tiedot.

 • Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenten ilmoittamat tiedot

 • Tietojen vastaanottajat

Suomen Navigaatioliitto ry liiton jäsenmaksujen todentamiseksi

 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on salasanan takana yhdistyksen serverillä, mihin on käyttöoikeus vain hallituksen jäsenillä

 1. Tietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan rekisteristä jäsenen erottua yhdistyksestä vuoden kuluttua.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus katsoa jäsensihteerin kanssa tallennetut tiedot, saada tieto siitä, miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus siirtää tiedot toiselle organisaatiolle, lisäksi rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta perusteetta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.