Tervetuloa Kouvolan Kippareiden verkkosivuille

Kouvolan Kipparit ry. on perustettu vuonna 1973. Toiminta-ajatuksemme on veneily- ja navigointitaitojen sekä veneilyturvallisuuden lisääminen harrastajien keskuudessa.

Kipparit on yhdessä kansalais- ja työväenopistojen kanssa antanut laivuri- ja muuta veneilyyn liittyvää koulutusta noin 2500 henkilölle. Saaristo- rannikko- ja avomerilaivurikurssien lisäksi koulutusta on annettu mm. käytännön veneilyyn, vuokraveneen kuljettamiseen ja VHF-radion käyttöön.

Virkistys- ja vapaa-aikatoimintaan kuuluvat ympäri vuoden monet kokoontumiset. Kipparien päätoiminta-alue on ollut Saimaa. Siellä on järjestetty jo 25 vuoden ajan kesäisiä kokoontumisajoja ja ryhmäpurjehduksia, joihin on ollut runsas osanotto. Myöskin Suomenlahti ja Viron rannikko ovat tulleet Kippareille tutuiksi. Lisäksi veneilykauden ulkopuolella eri kohteisiin suuntautuvat seuramatkat ovat olleet suosittuja.

Veneilykaudella 2020 Kipparien jäsenmäärä on n. 200 henkilöä, veneitä seuran rekisteriin on ilmoitettu noin 30 kpl. Seuran jäsenyysvaatimus on hyväksytysti suoritettu Navigaatioliiton laivuritutkinto tai ylempi merenkulun ammattitutkinto. Kouvolan Kipparit on Suomen Navigaatioliiton jäsen.

Veneilyn iso mahdollisuus

Kesällä 2020 on avattu Kimolan kanava. Pyhäjärvi tulee näin osaksi Päijänteen venereittejä. Kouvolan ajanmukaiset koti- ja vierasvenesatamat avataan Voikkaalla.

Nyt olisi oikea hetki tulevaisuuden veneilyn harrastajien panostaa monin eri tavoin mahdollisuuksien etsintään ja hyödyntämiseen. Mielellään yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.