Koulutus

Yleistietoa kursseista

Kouvolan Kipparit ry. järjestää vuosittain, yhdessä Kouvolan Kansalais-opistojen kanssa eriasteisia, Suomen Navigaatioliiton koulutusohjelman mukaisia laivurikursseja. Pääsääntöisesti opistot toimivat kurssien käytäntöön panijoina ja Kipparit vastaavat kouluttajista. Laivurikursseilla saadaan vahva pohjatieto veneilyyn. Laivurikurssit päättyvät tutkintoon, jonka suorittaneella on mahdollisuus liittyä seuran jäseneksi, ja saada tutkintoa vastaava Navigaatioliiton laivuriarvo. Tutkintojen kesto on saaristo- ja rannikko tutkinnoissa 4 h ja avomeritutkinnossa 8 h. Tutkinnot on suoritettava arvo järjestyksessä ( saaristo, rannikko ja avomeri ). Yhtäaikaisesti suoritetut hyväksytysti suoritetut tutkinnot hyväksytään. Tutkinnossa on mahdollisuus saavuttaa 30 pistettä, alle 15 pisteen suoritukset ovat hylättyjä. Navigaatioliiton tutkintolautakunta tarkistaa tutkinnot ja antaa niistä arvosanat.

Arvosanat

15p – 20,5p Hyvä
21p – 26,5p Kiitettävä
27p – 30p Erinomainen

Laivuritutkinnon vaatimukset

  • SAARISTO: Merikartan käyttö, kompassioppi, matkan ja nopeuden määritys, maantieteellinen paikanmääritys, lait ja asetukset, merimerkit.
  • RANNIKKO: Saaristotiedot, sorto ja virta, vuorovesioppi, radiotekninenpaikanmääritys, sääoppi.
  • AVOMERI: Saaristo- ja rannikko-tiedot, valtamerilaskut, paikanmääritys taivaankappaleiden avulla, maailman aika-lajit ja laskut.

Laivurikurssien lisäksi järjestetään myös muita veneilyyn ja merenkulkuun liittyviä kursseja. Ohjelmassa ovat mm. VHF-, Cevni ja käytännönveneilykurssit.

Opettajat (vuonna 2024)

Ari Vainio
Matkapuhelin: 040 531 5978
Sähköposti: ari.juhani.vainio@gmail.com

Sami Nisula

Matkapuhelin: 0408605107
Sähköposti: samitapaninisula@gmail.com

Olli-Pekka Männistö

Matkapuhelin: 0405148549

Sähköposti: petemannisto@gmail.com

Petri Kuokkanen

Matkapuhelin: 0405402234
Sähköposti: petri.kuokkanen@gmail.com

Ilmoittaudu kurssille tästä linkistä